AFAS Personal Geldzaken

Geld over?

Spaarzaamheid zit diep ingebakken bij ons volk. Waar mensen vroeger hun oude sokken volstopten met bankbiljetten en muntgeld, kregen latere generaties ingeprent dat ‘spaarzaamheid met vlijt huizen bouwt als kastelen’. Speciaal voor kinderen die gingen sparen, deelden banken knuffels uit, kekke geldkoffers voor hun ‘administratie’ of buizen om guldens in te sparen zodat ze hun geldberg echt zagen groeien. En op alles wat we spaarden, kregen we rente. Veel rente. (meer…)

AFAS Personal

Geplaatst door:
AFAS Personal
Op 23 januari 2015

Een dag uit het leven van Anja in Guatemala

In Santa Cruz del Quiché vordert de bouw van het nieuwe kinderdorp. Een groot project, dat veel betekent voor de kinderen en de families daar. Reden voor Anja de Boer* om naar Guatemala af te reizen.

Guatemala

‘‘In december van 2013 was ik er een week om met onze lokale collega’s de lopende zaken te bespreken. Ik was ontzettend blij en trots te zien dat het voorspoedig loopt. De collega’s zijn erg goed bezig, de funderingen en muren van de familiehuizen stonden al, dus het kinderdorp begint echt vorm te krijgen en het familieversterkend programma is goed op weg families te ondersteunen. Het mooiste is: eind 2014 zullen 40 van de 84 kinderen onderdak hebben en het ziet ernaar uit dat we het kinderdorp begin 2015 officieel kunnen openen!”

Petrona

“Petrona is één van onze collega’s in het veld. Voordat ze bij SOS kwam, werkte ze bij de gemeente. Haar kennis komt ons nu goed van pas, bijvoorbeeld in gesprekken met de lokale overheid over regelgeving en belasting rondom het kinderdorp. Petrona is 27, ze werkt als een stille kracht en heeft een geweldige band met de gezinnen uit het familieversterkende programma. Zij behoort zelf ook tot de Quiché – de lokale Maya-stam – en kan met de vrouwen in hun eigen taal praten, wat veel vertrouwen schept.”

In familieversterkende programma’s spelen moeders een centrale rol, samen met hen kunnen we optimale zorg bieden aan de kinderen.

Sterke moeders

“Ik heb ervaren hoe hard onze SOS collega’s uit Guatemala werken aan het versterken van (uiteindelijk) 300 gezinnen. Daarmee helpen we ruim 600 kinderen. We beginnen met het ondersteunen van de moeders. We geven hen voorlichting over zaken als hoe houd je je kinderen gezond en wat hebben zij nodig voor hun ontwikkeling. Daarnaast helpen we de moeders bij het starten van een bedrijfje of het vinden van een baan. Ik zie veel perspectief daar in Guatemala!”

Initiatieven

“Het is mooi om te zien dat de lokale bevolking zelf initiatieven neemt. Zo vertelde  alleenstaande moeder Victoria (31) me: ‘Ik kan heel goed naaien. Zodra ik een naaimachine heb, iets wat ik nu samen met SOS ga proberen te regelen, ga ik kleren maken en verkopen.’ Uiteindelijk willen ze het zelf doen, zonder onze hulp.”

anja*Anja is verantwoordelijk voor het beheer van een aantal programma’s die SOS Kinderdorpen Nederland financiert in Latijns-Amerika, Centraal/Oost-Europa en Azië.

SOS Kinderdorpen

Geplaatst door:
SOS Kinderdorpen
Op 12 januari 2015

SOS Kinderdorpen: Wat een kind leert, geeft het door

“De ongelooflijke hoeveelheid energie, liefde en aandacht die de SOS moeders voor hun kinderen hebben, raakt me iedere keer weer. Zonder zo’n moeder was ik nooit zo ver gekomen in mijn leven.” Aldus Mr. Sumardi, directeur van het kinderdorp in Medan. Als voormalig SOS kind weet hij hoe het is om in een SOS familie op te groeien.

Medan

Uit eigen ervaring

Voor de emotionele ontwikkeling van een kind is een stabiel thuis en het kunnen vertrouwen op liefde en aandacht een absolute voorwaarde. Pas daarna kan een kind zelfwaardering opbouwen en zich gaan ontplooien. Dorpsdirecteur Mr. Sumardi spreekt recht uit zijn hart wanneer hij zegt: “Ieder kind verdient een familie, liefde en een veilig thuis. De kinderen die bij ons komen wonen hebben echter extra veel zorg, stabiliteit en aandacht nodig. Zij hebben in hun jonge leven al zoveel ellende meegemaakt. Ze voelen zich vaak letterlijk door hun ouders weggegooid. Ook ik ben door mijn ouders achtergelaten en opgegroeid in een kinderdorp. Daarom kan ik me nu zo goed in hen verplaatsen. Ik vertel ze dat ik dankzij de liefde en aandacht van mijn SOS moeder weer zelfvertrouwen kreeg en dat het me daardoor is gelukt om dorpsdirecteur te worden.”

SOS Kinderdorpen greep in na de Tsunami

Het kinderdorp in Medan, Indonesië werd in 2006 gebouwd nadat de tsunami het grootste deel van Noord Sumatra en het eiland Nias had verwoest, met veel weeskinderen, daklozen en armoede tot gevolg. Op dit moment wonen er 119 kinderen in het SOS kinderdorp in Medan. Er is plek voor 150 kinderen in totaal.

Wat een kind leert, geeft het door

Ibu Herlin (28 jaar), begon 6 jaar geleden als SOS moeder in Medan. Naast liefde en zorg voor elkaar, brengt zij haar negen kinderen van jongs af aan bij hoe belangrijk school is voor een goede toekomst. En leert zij hen ondernemen door bijvoorbeeld op zondag koekjes te bakken en die in de kerk te verkopen. “In Indonesië is het heel moeilijk om een baan te vinden. Als ondernemer kun je zelf werk creëren en dat wil ik mijn kinderen graag meegeven.” Vol liefde spreekt ze over haar kinderen, waar ze niet meer zonder zou willen.

SOS moeder Ibu Herlin geeft aan dat structuur van groot belang is voor de kinderen, die al zoveel hebben meegemaakt. De kinderen leven volgens onderstaand schema. Het geeft hen een handvat en daarmee rust.

Om 05.00 uur staat iedereen op om zich te wassen en te eten. Vanaf 06.00 uur gaan de kinderen lopend, met de fiets of bus naar school. De moeder heeft de tijd om op te ruimen en te koken voor haar gezin, want om 13.00 uur komen de kinderen thuis lunchen. Na lunch doen de jongste kinderen een dutje en gaan de oudere kinderen huiswerk maken. Ibu Herlin geeft de kinderen al op jonge leeftijd taakjes in het huishouden om ze verantwoordelijkheid bij te brengen. Vanaf 16.00 tot aan etenstijd mogen de kinderen spelen zoals dansen, zingen, tommelen en houtbewerken etc

Om 18.00 moeten de kinderen zich wassen en wordt moeder geholpen met tafel dekken, waarna het gezin om 18.30 gezamenlijk aan tafel gaat. ’s Avonds wordt de dag nog doorgesproken, wordt er nog huiswerk gemaakt en gaan de kinderen vanaf 20.00 uur naar bed.

Het huishoudboekje van een SOS familie in Medan

AFAS biedt met het online huishoudboekje een middel voor Nederlandse families om een gezonde financiele situatie te hebben. Ook benieuwd naar een huishoudboekje van een SOS familie met tien kinderen in SOS kinderdorp Medan? Hieronder staan de maandelijkse kosten van Ibu Herlin omgerekend in euro’s.

Huishoudboekje (maandelijkse kosten) van een SOS moeder in SOS kinderdorp Medan, Indonesië
Voedsel € 199
Kleding € 30,50
Vervoerskosten € 22,50
Gas, water en licht € 43,25
Huishoudelijke artikelen € 21,30
Overige (gemeenschapsuitgaven) € 44,40
TOTAAL OP MAANDBASIS € 360,95

 

SOS Kinderdorpen

Geplaatst door:
SOS Kinderdorpen
Op 5 januari 2015

Kinderombudsman Marc Dullaert: ‘Armoede gaat in je hoofd zitten’

In Nederland leven bijna 400.000 kinderen onder de armoedegrens. ´Dat is erg veel voor een rijk land als Nederland´, meent Marc Dullaert tijdens het Familiedebat van SOS Kinderdorpen, gehouden op dat Internationale Wereld Familiedag. Met vier andere prominenten uit de kinder- en armoedezorg, waaronder Annemarie van Gaal, debatteerde de Nederlandse kinderombudsman om te komen tot praktische oplossingen. ‘Zie kinderen als diamanten en investeer daarin.’

marc dullaert

Armoede in Nederland bestaat. Uit onderzoek blijkt dat 383.000 kinderen onder de Nederlandse armoedegrens leven. Dat zijn kinderen die zonder ontbijt naar buiten gaan, geen geld hebben voor een winterjas en op hun verjaardag niet naar school durven omdat ze niet kunnen trakteren, aldus kinderombudsman Marc Dullaert. Vanwege Wereld Familiedag organiseerde kinderhulporganisatie SOS Kinderdorpen het SOS Familiedebat met het thema: kinderen en armoede. Directeur Margot Ende van SOS Kinderdorpen: ‘In ons werk zien wij hoe door armoede families het moeilijk hebben om al hun rollen te vullen. Dat is een groot probleem in ontwikkelingslanden, maar ook in Europa. Kinderen komen daardoor in een sociaal isolement.’

Eén op de negen kinderen in armoede

Kinderombudsman Marc Dullaert trapte het Familiedebat af. ‘Eén op de negen kinderen leeft onder de armoedegrens, dat zijn in elke basisschoolklas dus drie kinderen. Dat is voor een rijk land als Nederland erg veel.’ Vorig jaar werd onderzoek gehouden en hebben 700 kinderen online een enquête ingevuld. Dullaert: ‘Wat mij het meest raakte, was dat kinderen in armoede niet verder denken dan het eind van de week.  Armoede is niet zozeer een materieel probleem, armoede gaat in je hoofd zitten.´

Noodoproep: te veel arme kinderen

De andere debatleden waren professor Jaap Doek (voormalig lid VN voor de Rechten van het Kind), directeur Gerard Besten van Gezinshuis.com en ondernemer en televisiepresentator Annemarie van Gaal, tevens lid van het Elftal tegen Armoede van Amsterdam. De grote conclusie van het debat: te veel kinderen in Nederland leven onder de armoedegrens en daar moét wat aan gedaan worden. De debatleden doen een noodoproep aan staatssecretaris Martin van Rijn en leveren tien aanbevelingen aan om kinderen in armoede te helpen in Nederland:

  1. Marc Dullaert: ‘De overheid moet zien en erkennen dat kinderen ons toekomstig kapitaal zijn, onze diamanten. Investeer daarin. Nu worden ze vaak nog gezien als lastige bagage die je erbij krijgt.’
  2. Annemarie van Gaal: ‘Zorg in het volgend kabinet voor een minister van Eenvoud. Houd het simpel voor de onderkant van de samenleving. Gooi alle regels, toeslagen en heffingen overboord en laat mensen met een jaarinkomen tot 20.000 euro geen inkomstenbelasting betalen. Desnoods betalen mensen met meer inkomen wat extra. Mensen in armoede moeten hun leven weer op de rit kunnen krijgen, dus zorg voor bandbreedte in het hoofd. Ik meld me graag aan voor die ministerspost.’
  3. Gerard Besten wil vanaf 2015 een nieuw verplicht vak op alle scholen: Samenwerkingskunde. ‘Om kinderen te leren meer compassie te hebben voor elkaar. Hoe kun je wat betekenen voor een ander? Dan weten kinderen die het minder hebben ook dat ze wat kunnen doén, in plaats van alleen maar afhankelijk te zijn.’
  4. Jaap Doek: ‘Geef daarnaast social and financial education. Maak kinderen bewust van het belang en de rol van geld in hun leven, maar ook van de sociale aspecten ervan. Zodat we een generatie krijgen van jongeren die geïnformeerd  zijn over wat je met geld kunt doen, voor een ander en voor zichzelf.’
  5. Marc Dullaert: ‘In Noorwegen worden alle bestaande en nieuwe wetten en beleidsregelingen altijd getoetst aan: wat betekent dit voor jongeren en kinderen? Wat besteden we aan jongeren? Zij bedenken waar ze over twintig jaar willen zijn en zien kinderen als hun toekomstig kapitaal.’
  6. Margot Ende: ‘Zet families centraal in armoedebestrijding. Versterk families, zowel financieel, maar zeker ook in hun rol als ouder. Uit onderzoek blijkt dat kinderen in armoede die wel goede zorg krijgen van hun ouders, beter tegen stress kunnen en een beter geheugen hebben dan kinderen zonder zorgzame ouders.
  7. ‘Reken eens uit wat de Nederlandse overheid uitgeeft aan kinderen, zoals aan onderwijs? Volgens Unesco moet dat minimaal 6% van het BNP zijn, maar wij komen daar niet aan’, aldus professor Jaap Doek. ‘En creëer meer functies als de kinderombudsman. Het is ongelooflijk belangrijk, dat heeft Marc Dullaert inmiddels aangetoond.’
  8. Annemarie van Gaal: ´De regering wil een participatiemaatschappij, maar daar kunnen mensen in armoede niet aan meedoen. Creëer twee groepen: een groep die zichzelf kan redden, een groep die dat niet kan. Je moet de laatste groep ontzorgen en niet werken met een beleid one size fits all. Daardoor wordt de bandbreedte vergroot bij de mensen met problemen en kunnen ze verder denken dan hoe ze vandaag moeten overleven.’ Gerard Besten: ‘Het is altijd maatwerk. En het vraagt om langdurige ondersteuning.’
  9. Margot Ende: ‘SOS werkt met de allerarmsten. We nemen deze families op en het eerste wat we met deze families doen is samen met hen een plan op maat maken. Wat kun je wel, wat niet. Wat heb je nodig. In het plan worden vaak twee elementen opgenomen: economische ontwikkeling en het versterken van de opvoedvaardigheden. Maak ouders bewust van het effect van hun handelen op kinderen. Betrek ze bij het maken van de plannen.’
  10. Gerard Besten: ‘Er moeten omstandigheden geschapen worden om uitsluiting te voorkomen. Investeer in vrije tijd, zodat ook mensen in arme omstandigheden weer kunnen deelnemen aan activiteiten. Zie dat als investering en niet als kosten. Je kunt daarmee zoveel voorkomen. ’

SOS Kinderdorpen

Geplaatst door:
SOS Kinderdorpen
Op 29 december 2014

Van goed voornemen naar realisatie!

Je was het echt van plan. In 2014 ging je afvallen, bezuinigen, minder roken, verjaardagen niet vergeten, minder internetten, gezonder leven, etc . En nu is 2014 bijna ten einde en je ziet geen verbetering. Niks, nada, noppes…

overgewicht

(meer…)

Sandra Schouwenaars

Geplaatst door:
Sandra Schouwenaars
Op 27 december 2014

Goede voornemens

Het jaar loopt ten einde. Het is weer tijd om terug te blikken en vooruit te zien. Dat doen we massaal rond de Kerst, als we mijmeren onder de kerstboom. We maken de balans op en bepalen waarop we tevreden terug kunnen zien en wat in het nieuwe jaar verbetering behoeft. Zo komt het dat Oudejaarsavond geplaveid is met goede voornemens. In 2015 gaan we nu echt stoppen met roken. We gaan meer bewegen. Een kilo of twintig afvallen. We gaan aardig doen tegen onze schoonmoeders. Meer tijd voor onszelf nemen. Eindelijk die stap zetten in onze carrières waar we echt gelukkig van denken te worden.

kerstballen

(meer…)

AFAS Personal

Geplaatst door:
AFAS Personal
Op 23 december 2014

12 tips voor een gezellige en betaalbare decembermaand!

December is duur. Zeker voor gezinnen. Tenminste, dat praten we onszelf aan. En met succes voor de detailhandel, want vorig jaar hebben alle Nederlanders met elkaar 515 miljoen euro uitgegeven. Alleen in de maand december!

En elk jaar doen we het onszelf weer aan. We geven (veel) meer uit dan er binnenkomt. We spreken ons spaargeld aan en sluiten zelfs dure persoonlijke leningen af. Dit geld geven we vervolgens uit aan spullen die we eigenlijk niet nodig hebben. Waarom gaan we dan overstag? Omdat de marketingjongens en -meiden hun werk goed doen!

kerstmis (meer…)

Sandra Schouwenaars

Geplaatst door:
Sandra Schouwenaars
Op 20 november 2014

Budgetbazen en bazinnen

Sparen voor een nieuwe woning of toch liever nog een extra week op vakantie naar Griekenland? Het merendeel van de Nederlanders zal regelmatig voor dit of een vergelijkbaar dilemma komen te staan. Iedereen heeft ook zijn of haar persoonlijke redenen/motivatie bij het nemen van deze beslissingen.

Overzicht is de belangrijkste factor als het gaat om een gezonde financiële situatie. Maar hebben wij als nuchtere Hollanders eigenlijk wel besef van ons inkomsten- en uitgavenpatroon? Om dit te toetsen zijn wij, als Minors bij AFAS, de afgelopen weken de straat op gegaan met de simpele vraag:

Bent u uw budget de baas?

(meer…)

AFAS Personal

Geplaatst door:
AFAS Personal
Op 18 november 2014

Waarom jouw pensioen eigenlijk vandaag al is begonnen…

Vorige maand zijn veel mensen aan de slag gegaan met hun pensioen tijdens de Pensioen3Daagse. Pensioen is een onderwerp dat vooral wordt gezien als iets dat ver-van-je-bed is. Iets dat pas gaat beginnen als de grijze haren doorkomen en de rollator er aan te pas moet komen. Maar in alle activiteiten die wij organiseren rond dit onderwerp, zien we gelukkig altijd het gevoel ontstaan van: mijn later start nu! (meer…)

How 2 Spend It

Geplaatst door:
How 2 Spend It
Op 17 november 2014

Breng je financiële Bermuda driehoek in kaart

De Bermuda driehoek spreekt tot de verbeelding van velen. Over deze mysterieuze plek in de Atlantische Oceaan tussen Puerto Rico, Miami en de Bermuda-eilanden zijn boeken geschreven, films gemaakt en doen verhalen de ronde die suggereren dat het er op z’n minst niet helemaal pluis is. Want vliegtuigen, schepen en personen verdwijnen er om nooit weerom te keren. Wat er precies aan de hand is, weet niemand. Is het een zwart gat in de atmosfeer waar je doorheen kunt vallen, een parallelle werkelijkheid, de doorgang naar een ander universum of gewoon een plek waar de wetten van de natuurkunde haperen? Misschien dat de verlengde korte broek die mensen in de zomer nog wel eens aan willen hebben daarom naar deze plek op aarde is vernoemd, omdat er ook iets aan hapert; het is een broek die niet helemaal pluis is. (meer…)

AFAS Personal

Geplaatst door:
AFAS Personal
Op 14 november 2014

Oudere posts »